Inwestowanie polega na przeznaczeniu zgromadzonej kwoty pieniędzy na zakup różnych składników finansowych, które mają przynieść zysk w określonym czasie. Jakie podjąć działania, aby inwestycje przyniosły oczekiwane korzyści?

W co obecnie warto inwestować?

Inwestycje pieniężne

Przegląd popularnych inwestycji finansowych:

 lokaty bankowe, obligacje skarbowe
 obligacje korporacyjne
 crowdfunding udziałowy, inwestowanie społeczne
 kryptowaluty
 monety kolekcjonerskie

jak-skutecznie-walczyc-z-konkurencja

Inne inwestycje

Inwestycje alternatywne:

 metale szlachetne: złoto, srebro, diamenty ( inwestycja prosta i zawsze pewna)
 nieruchomości ( inwestycja długoterminowa)
 grunty ( inwestycja na wiele lat)
 produkty strukturyzowane np. inwestycyjne polisy ubezpieczeniowe
 antyki ( konieczna wiedza na ten temat)
 aktywa alternatywne: wino, książki, zabytkowe samochody

Inwestując środki finansowe należy mieć podstawową wiedzę na ten, umieć zachować dystans do podejmowanych działań, nie ulegać emocjom, liczyć na zysk w dłuższych ramach czasowych.