W co obecnie warto inwestować?

Niniejszy artykuł pod tytułem Co warto wiedzieć o pożyczkach społecznościowych? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Co warto wiedzieć o pożyczkach społecznościowych? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Inwestowanie polega na przeznaczeniu zgromadzonej kwoty pieniędzy na zakup różnych składników finansowych, które mają przynieść zysk w określonym czasie. Jakie podjąć działania, aby inwestycje przyniosły oczekiwane korzyści?

Inwestycje pieniężne

Przegląd popularnych inwestycji finansowych:

 • lokaty bankowe, obligacje skarbowe
 • obligacje korporacyjne
 • crowdfunding udziałowy, inwestowanie społeczne
 • kryptowaluty
 • monety kolekcjonerskie

Inne inwestycje

Inwestycje alternatywne:

 • metale szlachetne: złoto, srebro, diamenty ( inwestycja prosta i zawsze pewna)
 • nieruchomości ( inwestycja długoterminowa)
 • grunty ( inwestycja na wiele lat)
 • produkty strukturyzowane np. inwestycyjne polisy ubezpieczeniowe
 • antyki ( konieczna wiedza na ten temat)
 • aktywa alternatywne: wino, książki, zabytkowe samochody

Inwestując środki finansowe należy mieć podstawową wiedzę na ten, umieć zachować dystans do podejmowanych działań, nie ulegać emocjom, liczyć na zysk w dłuższych ramach czasowych.