„Twarde błędy” menadżerów

2020.11.05

0 minuty i 50 sekundy

Zdjęcie stockowe

Spis treści:

Ciężka praca, doświadczenie, wykształcenie oraz predyspozycje zawodowe kształtują dobrego menedżera. Jego praca obarczona jest ryzykiem popełniania błędów, ponoszenia porażek. Jakich błędów powinien się wystrzegać?

Twarde błędy menadżerów

Lista błędów

Podstawowe uchybienia:

  •  analiza sytuacji firmy z perspektywy własnych interesów zawodowych
  • brak autorefleksji i popełniania tych samych błędów
  • pozostawienie pomysłów i innowacji w sferze planów a nie realizacji
  • kierowanie się w zarządzaniu swoją intuicją, a nie wypracowanymi w firmie kryteriami
  • trzymanie się danej strategii nawet w sytuacji, która wymusza jej zmianę
  • stwierdzenie, że moce przerobowe i produkcyjne osiągnęły maksymalny poziom
  • lekceważenie planowania płynności finansowej
  • brak wprowadzania zmian i ulepszeń

Twarde błędy menadżera

Menedżer nie prowadzi firmy sam, musi zbudować zgrany zespół. Wspólnie ustalane są cele i strategia działania. Menedżer bierze na siebie odpowiedzialność za potencjalne błędy, nie obarcza nimi wyłącznie pracowników. Jakość nadzoru nad zespołem decyduje o sukcesie działań przedsiębiorstwa.