B2B to skrót oznaczający transakcje pomiędzy podmiotami gospodarczymi, które integrują daną firmę z jego partnerami, dostawcami, dystrybutorami i punktami sprzedaży. W zarządzaniu sprzedażą znakomicie sprawdza się system B2B.

System sprzedaży B2B

Na czym polega?

Praca w systemie B2B obejmuje:

 przygotowanie ofert, szukanie ofert
 przygotowanie zamówień i potwierdzanie zamówień
 dokonywanie płatności, realizację transakcji
 wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji
 wielopoziomowy marketing

System sprzedaży B2B

Dokonywanie zakupów

Zakupy w systemie B2B można zrobić w formie:

 eProcument, elektroniczny, katalogowy system obsługi zaopatrzenia od otrzymania zlecenia przez dostawcę przez realizację zamówienia i dokonania płatności przez odbiorcę.
 aukcyjno-przetargowej, służy dokonaniu jednorazowego zakupu towarów lub usług, porównuje się szeroką gamę ofert oraz wybiera najbardziej korzystną

Sprzedaż w systemie B2B zapewnia zestaw narzędzi marketingowych, sprawna realizacja zamówień oraz platforma internetowa.