Rywalizacja czy współpraca?

3 minuty temu

2020.09.24

0 minuty i 49 sekundy

Zdjęcie stockowe

Rywalizacja i współpraca są metodami zarządzania zespołem. Ich istota polega na mobilizowaniu do działania poprzez zwiększanie motywacji pracowników i zespołu.

Rywalizacja

  • Pomaga w realizacji celów
  • Jest silnym motywatorem w pracy, zbyt wysoki jej poziom może być destrukcyjny w firmie
  • Zdrowa i wspierająca zespół przynosi jakościowe efekty
  • Rywalizacja między poszczególnymi osobami przynosi mniejsze efekty niż rywalizacja między działami czy zespołami

Współpraca

  • Buduje zespół i dobrą atmosferę w pracy
  • Pracownik identyfikuje się z zespołem i firmą
  • Pomaga w planowaniu zadań i podziale obowiązków
  • Może powodować rozprężenie w zespole i rozmycie odpowiedzialności za wykonanie zadania
  • Nie może przytłaczać realizowanego celu

Zdrowa rywalizacja podnosi zaangażowanie pracowników i motywacją w realizacji celów oraz przekłada się na efektywność pracy. Współpraca i współdziałanie w zespole pozwalają na dzielenie się doświadczeniem i pomysłami w dobrej i przyjaznej atmosferze.