Rywalizacja i współpraca są metodami zarządzania zespołem. Ich istota polega na mobilizowaniu do działania poprzez zwiększanie motywacji pracowników i zespołu.

Co warto wiedzieć o pożyczkach społecznościowych?

Rywalizacja

 Pomaga w realizacji celów
 Jest silnym motywatorem w pracy, zbyt wysoki jej poziom może być destrukcyjny w firmie
 Zdrowa i wspierająca zespół przynosi jakościowe efekty
 Rywalizacja między poszczególnymi osobami przynosi mniejsze efekty niż rywalizacja między działami czy zespołami

jak-skutecznie-walczyc-z-konkurencja

Współpraca

 Buduje zespół i dobrą atmosferę w pracy
 Pracownik identyfikuje się z zespołem i firmą
 Pomaga w planowaniu zadań i podziale obowiązków
 Może powodować rozprężenie w zespole i rozmycie odpowiedzialności za wykonanie zadania
 Nie może przytłaczać realizowanego celu

Zdrowa rywalizacja podnosi zaangażowanie pracowników i motywacją w realizacji celów oraz przekłada się na efektywność pracy. Współpraca i współdziałanie w zespole pozwalają na dzielenie się doświadczeniem i pomysłami w dobrej i przyjaznej atmosferze.