Crowdfunding to inaczej finansowanie wybranego projektu przez społeczność internetową. Polega na  pozyskiwania funduszy na projekty kulturalne oraz biznesowe przez internet. Ten sposób zbierania pieniędzy w Polsce staje się coraz bardziej popularny.

Na czym polega crowdfunding?

Rodzaje crowdfundingu

Wyróżnia się trzy rodzaje tego produktu:

 donacyjny, przyświeca mu cel filantropijny z nagradzaniem uczestników w postaci nagród rzeczowych lub bez wynagradzania
 pożyczkowy, ma formę pożyczek udzielanych przez internautów pomysłodawcy projektu, w zamian za spłatę pożyczki wraz z odsetkami po wyznaczonym czasie
 inwestycyjny, internauci lokują własne środki finansowe w określone przedsięwzięcia w oczekiwaniu na konkretne zyski finansowe

Na czym polega crowdfunding?

Zasady crowdfundingu

Finansowanie społecznościowe określa:

 precyzyjnie wyznaczony cel, na który zbierane są pieniądze
 osoby, które zainwestują pieniądze, otrzymują coś w zamian
 przedsięwzięcie odbywa się w oparciu o platformy internetowe
 promocję projektów komercyjnych, biznesowych

Warto zapoznać się z tym nowym produktem.