Na czym polega crowdfunding?

9 godzin temu

2020.10.20

0 minuty i 46 sekundy

Zdjęcie stockowe

Crowdfunding to inaczej finansowanie wybranego projektu przez społeczność internetową. Polega na  pozyskiwania funduszy na projekty kulturalne oraz biznesowe przez internet. Ten sposób zbierania pieniędzy w Polsce staje się coraz bardziej popularny.

Rodzaje crowdfundingu

Wyróżnia się trzy rodzaje tego produktu:

  • donacyjny, przyświeca mu cel filantropijny z nagradzaniem uczestników w postaci nagród rzeczowych lub bez wynagradzania
  • pożyczkowy, ma formę pożyczek udzielanych przez internautów pomysłodawcy projektu, w zamian za spłatę pożyczki wraz z odsetkami po wyznaczonym czasie
  • inwestycyjny, internauci lokują własne środki finansowe w określone przedsięwzięcia w oczekiwaniu na konkretne zyski finansowe

Zasady crowdfundingu

Finansowanie społecznościowe określa:

  • precyzyjnie wyznaczony cel, na który zbierane są pieniądze
  • osoby, które zainwestują pieniądze, otrzymują coś w zamian
  • przedsięwzięcie odbywa się w oparciu o platformy internetowe
  • promocję projektów komercyjnych, biznesowych

Warto zapoznać się z tym nowym produktem.