Na czym polega crowdfunding?

Niniejszy artykuł pod tytułem Co warto wiedzieć o pożyczkach społecznościowych? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Co warto wiedzieć o pożyczkach społecznościowych? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Crowdfunding to inaczej finansowanie wybranego projektu przez społeczność internetową. Polega na  pozyskiwania funduszy na projekty kulturalne oraz biznesowe przez internet. Ten sposób zbierania pieniędzy w Polsce staje się coraz bardziej popularny.

Rodzaje crowdfundingu

Wyróżnia się trzy rodzaje tego produktu:

  • donacyjny, przyświeca mu cel filantropijny z nagradzaniem uczestników w postaci nagród rzeczowych lub bez wynagradzania
  • pożyczkowy, ma formę pożyczek udzielanych przez internautów pomysłodawcy projektu, w zamian za spłatę pożyczki wraz z odsetkami po wyznaczonym czasie
  • inwestycyjny, internauci lokują własne środki finansowe w określone przedsięwzięcia w oczekiwaniu na konkretne zyski finansowe

Zasady crowdfundingu

Finansowanie społecznościowe określa:

  • precyzyjnie wyznaczony cel, na który zbierane są pieniądze
  • osoby, które zainwestują pieniądze, otrzymują coś w zamian
  • przedsięwzięcie odbywa się w oparciu o platformy internetowe
  • promocję projektów komercyjnych, biznesowych

Warto zapoznać się z tym nowym produktem.