„Miękkie błędy” menadżerów

2020.11.08

0 minuty i 50 sekundy

Zdjęcie stockowe

Stanowisko menedżerskie wymaga dużej odpowiedzialności za cały zespół. Obejmuje kwestie zarówno związane z realizacją strategii firmy jak i panującą atmosferę i relacje pracownicze. „Miękkie błędy” menedżera związane są z kierowaniem zespołem oraz kulturą organizacyjną.

Miękkie błędy menadżerów

Podstawowe „miękkie błędy”

  •  Słaby przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi zespołami pracowniczymi
  • Zły przekaz informacji, niejasne komunikaty do odbiorcy
  • Brak umiejętności i wiedzy na temat motywowania pracowników do działania
  • Nieefektywne zebrania i spotkania zespołów, rozwiązania i pomysły pozostają tylko na papierze
  • Przekonanie menedżera o swojej nieomylności i doskonałości, brak krytycznego spojrzenia na swoje działania
  • Realizowanie strategii działań w oparciu o modne koncepcje i wzorce
  • Niewykorzystanie prostych i skutecznych metod pracy, sprawdzonych w firmie
  • Przewaga mentalności produkcyjnej, bez uwzględnienia potrzeb klientów i zapotrzebowania na rynku

Miękkie błędy menadżerów

Unikanie i minimalizowanie tzw. „miękkich błędów” zwiększa efektywność pracy w zespołach pracowniczych.