Klub inwestora – co to takiego?

2020.11.06

2 minuty i 3 sekundy

Zdjęcie stockowe

Najłatwiej można zdefiniować kluby inwestora jako społeczne inicjatywy skupiające wokół siebie od 3 do 20 inwestorów indywidualnych. Kluby inwestora powoływane są w celu wspólnego inwestowania.

Czym jest Klub Inwestora?

Członkowie klubów tworzą razem wspólny portfel inwestycyjny poprzez uiszczanie regularnie co miesiąc ustaloną składkę. Najważniejszym celem działania klubów inwestora jest nie tyle osiągnięcie jak największych zysków z niego, a wymiana informacji, wspólna nauka i zdobywanie doświadczenia, które pozwoli na stworzenie własnego portfela w przyszłości. Kluby takie często skupiają wokół siebie ludzi w różnym wieku, o różnym poziomie wykształcenia i statusie społecznym, co jest sprzyjające do wymiany poglądów, wiedzy i doświadczenia w zakresie funkcjonowania rynków kapitałowych, inwestowania w akcje i inne instrumenty finansowe.

Jak założyć Klub Inwestora?

Powołanie klubu inwestora w Polsce, z prawnego punktu widzenia, nie jest tak proste jak mogłoby się to nam wydawać w pierwszej chwili. Działalność takiego podmiotu związana jest m. in. z aspektami prawa cywilnego i podatkowego. Dlatego też kluczowe jest wybranie odpowiedniej formy prawnej, która w sposób optymalny (często też, najtańszy) pozwoli na pełną realizację przyjętych przez członków klubu celów i zadań. Biorąc pod uwagę różne aspekty prawno-finansowe, uznano ostatecznie, że najodpowiedniejszą formą prawną dla takiej inicjatywy społecznej jest spółka cywilna. Wybranie innej formy prawnej wiązało by się z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a to oznacza m. in. obowiązek płacenia składek do ZUS, wniesienia odpowiednio wysokiego kapitału zakładowego (w przypadku spółek prawa handlowego) oraz dopełnienia wielu formalności związanych z prowadzeniem takiej działalności.

Historia Klubu Inwestora

Kluby inwestorskie po raz pierwszy pojawiły się w Stanach Zjednoczonych w latach ’40 XX wieku. Doświadczenia po Wielkim Kryzysie z lat ’30 spowodowały, że ludzie zaczęli zrzeszać się w grupy, aby w ten sposób wspólnie z większą rozwagą lokować swoje środki finansowe i rozłożyć ryzyko inwestycyjne pomiędzy poszczególnych członków klubu. Pomysł był na tyle trafny, że już pod koniec lat ’60 XX wieku kluby inwestorskie zaczęto tworzyć w Europie Zachodniej. Pierwsze pojawiły się we Francji. Obecnie działa nawet Światowa Federacja Klubów Inwestorskich (WFIC) skupiająca systemy klubów z wielu krajów całego świata.