Jakie są skutki braku analizy i niewyciąganie wniosków z błędów popełnionych w przeszłości?

9 godzin temu

2020.04.25

0 minuty i 51 sekundy

Zdjęcie stockowe

Każda firma narażona jest na popełnianie błędów. Jeśli szybko je zlokalizuje i wyeliminuje nie przynoszą szkody przedsiębiorstwu. Zdarzają się jednak sytuacje, że błędy są powielane i kumulowane. Co wtedy?

Sygnały pojawienia się błędu

  • Pracownicy od lat narzekają na to samo
  • Opóźnienia w dostawie, w realizacji zamówień są normą
  • Brak raportów na temat realizacji projektów
  • Pracownicy za błędy są karani, więc o nich nie mówią
  • Jest przyzwolenie na przekraczanie progu wydatków

Konsekwencje błędów

  • Jeżeli firma nie uczy się na błędach ciągle je popełnia
  • Wzrasta frustracja pracowników
  • Konkurencja szybko rozpoznaje błędy
  • Błędy mogą się kumulować, co obniża jakość firmy
  • Popełniane błędy blokują rozwój firmy

W takiej sytuacji konieczne są działania prewencyjne i naprawcze. Dotyczyć mogą: nagradzania pracowników za propozycje zmian, wprowadzenia nowej kultury organizacyjnej polegającej na wspólnym eliminowaniu błędów, przeglądzie kluczowych procesów i procedur w firmie.