Każda firma narażona jest na popełnianie błędów. Jeśli szybko je zlokalizuje i wyeliminuje nie przynoszą szkody przedsiębiorstwu. Zdarzają się jednak sytuacje, że błędy są powielane i kumulowane. Co wtedy?

Kredyt hipoteczny na 30 lat – brać czy nie?

Sygnały pojawienia się błędu

 Pracownicy od lat narzekają na to samo
 Opóźnienia w dostawie, w realizacji zamówień są normą
 Brak raportów na temat realizacji projektów
 Pracownicy za błędy są karani, więc o nich nie mówią
 Jest przyzwolenie na przekraczanie progu wydatków

Na czym polega system sprzedaży B2B

Konsekwencje błędów

 Jeżeli firma nie uczy się na błędach ciągle je popełnia
 Wzrasta frustracja pracowników
 Konkurencja szybko rozpoznaje błędy
 Błędy mogą się kumulować, co obniża jakość firmy
 Popełniane błędy blokują rozwój firmy

W takiej sytuacji konieczne są działania prewencyjne i naprawcze. Dotyczyć mogą: nagradzania pracowników za propozycje zmian, wprowadzenia nowej kultury organizacyjnej polegającej na wspólnym eliminowaniu błędów, przeglądzie kluczowych procesów i procedur w firmie.