Jak poprawić rentowność małej firmy?

Niniejszy artykuł pod tytułem Co warto wiedzieć o pożyczkach społecznościowych? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Co warto wiedzieć o pożyczkach społecznościowych? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Jak poprawić rentowność firmy? To pytanie zadają sobie zarówno właściciele (udziałowcy) dużych firm, jak i drobni przedsiębiorcy. W obecnej dobie kryzysu wiele firm stara się utrzymać na rynku i poprawić swoje wyniki. Ale czy skutecznie? Czas pokarze.

W jaki sposób można wpłynąć na rentowność firmy?

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie dostrzega się potencjału, jaki tkwi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Mają one jednak o tyle przewagę, że mogą elastycznie dopasować koszty robocizny do popytu, szybko reagować na zmiany na rynku, wprowadzać nowości i spontanicznie organizować akcje promocyjne. Podmioty te, nastawiając się na indywidualnego klienta, są w stanie dostrzec jego potrzeby i lepiej je zaspokoić.

Do dwóch podstawowych działań w kierunku poprawy rentowności zaliczamy orientację:

  • na koszty
  • na sprzedaż

Redukcja kosztów

Jednym z podstawowych działań, które się zaleca to nastawienie na redukcję kosztów. Jak wiadomo koszty bardzo obciążają działalność firmy, ale są nieuniknione. Aby osiągnąć dochody (zyski) trzeba ponieść określone nakłady.

Orientacja przedsiębiorstwa na koszty jest bardzo istotnym elementem zarządzania firmą i jej perspektywicznego rozwoju. Należy więc bardzo precyzyjnie im się przyjrzeć, aby nie okazało się, że eliminując dany koszt zaszkodzimy naszym przyszłym zyskom, a co za tym idzie zamiast poprawić rentowność – obniżymy ją.

Przykład: Redukujemy koszty zakupu towaru. Działaniem takim obniżymy naszą rentowność, ponieważ redukcja ta automatycznie zmniejsza nasz przychód z tytułu sprzedaży.

Zwiększenie sprzedaży

Drugim mniej praktykowanym działaniem służącym poprawie rentowności firmy jest kładzenie nacisku na sprzedaż.

Tutaj najważniejszy aspekt stanowią inwestycje, innowacje i odpowiednio dobrane metody marketingowe. Działanie jest proste – wzrasta sprzedaż, wzrastają i dochody, a okrawając koszty pośrednie, generujemy wolne środki na inwestycje.

Aby inwestować należy mieć odpowiedni plan (BIZNES PLAN), aby móc sukcesywnie wprowadzać zmiany, przeanalizować korzyści wynikające z podjęcia konkretnych działań.

Orientacja firmy na sprzedaż jest bardziej konstruktywnym sposobem na poprawę rentowności. Mobilizuje ona przedsiębiorstwo do inwestycji, a co za tym idzie poprawia ono swoją konkurencyjność wobec innych firm z branży.

Czy jest złoty środek?

Firmy, które skupiają się jedynie na kosztach popadają w stagnację i są mało atrakcyjne dla odbiorców. Innowacje to bardzo dobry bodziec do tego, aby unowocześnić przedsiębiorstwo, a co za tym idzie dostosować go do wymagań klientów, którzy oczekują coraz bardziej nowoczesnych produktów czy usług.

Dobry wpływ na poprawę rentowności firmy ma wypośrodkowanie tych dwóch działań z naciskiem na to drugie – czyli sprzedaż.

Można to zrobić samodzielnie lub zasięgnąć rady specjalisty, który obiektywniej postrzega przedsiębiorstwo i generowane koszty. Tego typu analitycy badając przedsiębiorstwo, uwypuklają korzyści z poszczególnych działań firmy, dodatkowo wprowadzając element innowacji co do bieżącego jej funkcjonowania. Działania są wówczas sprecyzowane i odpowiednio rozłożone w czasie, aby nie popełnić błędu i nie wygenerować kolejnych kosztów obciążających bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa.