Inwestycja w kurs elektryka online, która się opłaca

Niniejszy artykuł pod tytułem Co warto wiedzieć o pożyczkach społecznościowych? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Co warto wiedzieć o pożyczkach społecznościowych? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Kurs elektryka online to szkolenie skierowane do osób zajmujących się eksploatacją lub /i dozorem urządzeń, instalacji, a także sieci elektroenergetycznych. Dzięki niemu można nabyć kwalifikacje konieczne do obsługi i konserwacji, a także remontów, montażu, oraz prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń elektrycznych.

Kurs elektryka online – do czego uprawniają uprawnienia elektryczne G1?

Kurs elektryka online to zdalne szkolenie SEP dedykowane osobom pracującym pod napięciem. Kiedyś uprawnienia SEP były nadawane bezterminowo, obecnie kurs SEP należy odnawiać co 5 lat. Dotyczy to zarówno osób, które posiadają kwalifikacje, ale nie pracowały w przeciągu ostatnich 5 lat przy urządzeniach elektrycznych, jak i tych, które stale zajmują się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci elektrycznych.

Kurs SEP pozwala nabyć kwalifikacje konieczne do pracy pod napięciem. Dzięki niemu można bezpiecznie obsługiwać urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne. W zależności od wybranego zakresu kursu możliwe jest także uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do tego, by nadzorować pracę osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych.

Kurs elektryczny – jaki jest jego zakres?

Kurs elektryka online G1 obejmuje między innymi takie zagadnienia, jak:

  • przepisy ogólne,
  • obowiązki pracownika na stanowisku elektryka,
  • ochrona od porażeń w do 1 kV i powyżej 1 kV, a także ochrona odgromowa i przepięciowa,
  • organizacja pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, takich jak sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV, zespoły prądotwórcze, urządzenia do elektrolizy, a także sieci trakcyjne i miejskie oświetlenie uliczne,
  • sprzęt ochronny, BHP przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych,
  • zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.

To certyfikowane, państwowe szkolenie dedykowane pracownikom, którzy zajmują się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych. Jest ono polecane zarówno dla tych osób, które chcą zdobyć uprawnienia G1 po raz pierwszy, jak i dla tych, którym zależy na przedłużeniu ważności aktualnie posiadanych uprawnień.

Kurs elektryka online – ile kosztuje? Jak się zapisać?

Na kurs elektryka online można się zapisać np. za pośrednictwem strony internetowej Uprawnienia-G1.pl. Dostępne tam szkolenia są certyfikowane i umożliwiają nabyć uprawnienia G1, G2 oraz G3, zarówno indywidualnym osobom, jak i pracownikom firm oraz instytucji. To pierwszy taki w Polsce interaktywny kurs elektryczny w formie online, po którym bez problemu można przystąpić do egzaminu zawodowego i zdobyć Państwowe Świadectwo Kwalifikacyjne.

Kurs elektryka online 1 kV można odbyć zdalnie w dogodnej, wybranej przez zainteresowanego porze, na terenie całej Polski. W ramach kursu uczestnicy otrzymują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi, konserwacji, montażu, kontroli i pomiaru oraz eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych. Po zrealizowanym szkoleniu online należy się udać na egzamin w najbliższej jednostce SEP, egzamin ten odbywa się przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną.

Ile kosztuje kurs elektryka online? Cena kursu zależy od zakresu, jaki on obejmuje i jest ustalana przez ustawodawcę. Obecnie cena za 1 certyfikat SEP wynosi 225 zł brutto, jeśli jesteśmy zainteresowani zarówno eksploatacją, jak i dozorem, należy tę kwotę pomnożyć razy dwa. Do tego należy jeszcze doliczyć cenę samego kursu przygotowującego, która wynosi około 300 złotych netto.

Im więcej osób przystępuje do kursu, tym większe rabaty można uzyskać, dlatego opłaca się posłać na kurs większą ilość pracowników lub zgłosić się w większej grupie. Przy zgłoszeniu 20 osób na kurs elektryka można zaoszczędzić nawet 90 złotych od każdej zapisanej osoby! Kursy SEP można zrealizować także w formie zamkniętej, np. dla całego działu firmy zainteresowanej szkoleniem.

Jak sprawdzić, czy dany kurs elektryczny jest autentyczny?

Aby mieć pewność co do jakości danego szkolenia zawodowego, należy zwrócić uwagę na to, by było ono autoryzowane. Tak też jest w przypadku kursów SEP. Zaświadczenia, świadectwa kwalifikacyjne oraz uprawnienia wydawane przez daną jednostkę powinny posiadać hologram potwierdzający ich autentyczność. Wtedy mamy pewność, że kurs jest rekomendowany przez państwo oraz SEP.

Kurs elektryka to nie wydatek, lecz inwestycja. Nabyte podczas szkoleń umiejętności, a także wiedza teoretyczna pozwalają bezpiecznie pracować na stanowisku elektryka. Kwalifikacje SEP są niezbędne także do tego, by nadzorować pracowników, którzy pracują pod napięciem. Aby zapisać się na kurs i egzamin SEP należy mieć ukończone 18 lat. Wykształcenie wyższe nie jest wymagane. Kandydat powinien posiadać wykształcenie podstawowe oraz zdawać sobie sprawę z obowiązków, jakie niesie za sobą obsługa niebezpiecznych instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.

Artykuł powstał we współpracy z uprawnienia-g1.pl.