Inwestowanie jest formą lokowania pieniędzy w różne aktywa, których wartość powinna wzrosnąć w czasie. Najczęściej wynika z posiadania przez jednostkę oszczędności z przychodów i chęci powiększenia ich wartości w przyszłości.

jak-skutecznie-walczyc-z-konkurencja

Formy nauki inwestowania

Nauczyć się inwestowania można w rozmaity sposób:
 Naukę własną, poznanie zasad gry na giełdzie
 Konferencje, eventy ( niestety odpłatne)
 Kursy i szkolenia organizowane między innymi przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, część tych szkoleń jest bezpłatna
 Warsztaty i szkolenia online organizowane np. przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
 Platformy e-learingowe dla inwestorów np. Ministerstwo Skarbu Państwa, Future Learn,Udemy, The Great Courses Plus
 portale e-learingowe (edX, Coursera)
 bezpłatne filmy i szkolenia wideo
 blogi, profesjonalne porady i wymiana informacji

Jak najlepiej inwestować?

Ponadto

Pomocne będą:

 nauka koncentracji i uwagi
 doskonalenie struktur pamięciowych
 dystans i opanowanie

Ciągłe dokształcanie pomoże w sprawnym i efektywnym inwestowaniu.